If you want, we’ll travel to the moon together

In 2011 publiceerden  we met een groep Kunstgeschiedenis-studenten van de UvA de publicatie If you want, we’ll travel to the moon together. Het is een bundeling van essays geschreven voor twee onderzoekswerkgroepen ‘Kunst en Globalisering’ die onder leiding stonden van Marga van Mechelen, docent Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd.

De onderzoekswerkgroepen richtten zich op de vraag hoe in de kunst en door kunstenaars gereageerd is op de globalisering van de afgelopen dertig, veertig jaar. Het boek beschrijft aldus actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. De vele, wereldwijd verspreide biënnales waarin deze ontwikkelingen zich het sterkst manifesteren zijn voor de student niet direct de ideale omstandigheid om goed inzicht in deze materie te krijgen. Van Mechelen in haar voorwoord: ‘Op theoretisch vlak wordt er wel veel gepubliceerd, ook worden er belangrijke tentoonstellingen en kunstenaars gesignaleerd. Die worden echter vooral besproken in relatie tot een specifieke omstandigheid – een opdracht in een openbare ruimte, een tentoonstelling of een biënnale en dat gebeurt dan meestal vanuit de visie van de betrokken curator. Dit leidt zelden tot een beeld van de algehele ontwikkeling van de kunstenaar, zijn eigen visie, intentie of werkwijze. Met de onderzoekswerkgroepen en de daaruit voortvloeiende essays, is getracht bij te dragen aan een vergroting van het inzicht in een aantal van deze aspecten.’

In het boek is een combinatie te vinden van Nederlandse en buitenlandse, minder bekende en wereldvermaarde kunstenaars. Het bevat essays over Rinke Nijburg, Mark Lombardi, Yael Bartana, NSK-State en Transnational Republic, Dan Perjovschi, Banksy, Ai Weiwei, Dinh Q. Lê, Aernout Mik, Sharmila Samant, Renzo Martens en The Action Mill.

Het boek werd op 25 oktober officieel gepresenteerd in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Ter inleiding op de boekpresentatie reflecteerde prof. dr. Mieke Bal (UvA) op het onderwerp kunst en globalsering en besprak zij enkele van de onderzoeken uit het boek.

Redactie en organisatie: Judith Konz, Lotte Batelaan, Edith Rijnja, Else Siemerink en Jesse Ahlers.

Auteurs: Judith Konz, Ruud Waterhout, Lotte Batelaan, Else Siemerink, Sasha van Aalst, Jacqueline Arends, Jesse Ahlers, Saul Roosendaal, Irene Huberts, Edith Rijnja, Cindy Pols en Roel van der Vlies. Eindredactie: Lujzika Adema van Kooten.

Ontwerp: Petra Warrink BNO; 224 blz, gelijmd gebrocheerde paperback, 170×240 mm (staand), Nederlands; Ondersteund door Universiteit van Amsterdam leerstoel Kunstgeschiedenis en de faculteit Geesteswetenschappen, en diverse particuliere sponsors. ISBN: 978-94-6190-249-8.